https://investudio.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/logo10.png
01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1 офіс 176

Copyright © INVESTUDIO 2024

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Зміст цього сайту має інформаційний характер, не є обіцянкою чи запевненням щодо можливої вигоди, не дає гарантій безпечності інвестицій та прогнозів щодо збільшення вартості цінних паперів і отримання прибутків. Інвестиції на фондовому ринку завжди пов’язані з фінансовими ризиками. Ціна інвестиційних активів може як збільшуватися, так і зменшуватися. Показники інвестиційних прибутків у минулому, не гарантують їх повторення у майбутньому.

ІНФОРМАЦІЯ

Ліцензія НКЦПФР на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами (субброкерська, брокерська діяльність) №707 від 27.11.2019 р.

https://investudio.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/logo_white_small_05.png
48-49 Russell Square, WC1B 4JP, London
1 800 643 4300
info@goldenblatt.co.uk

Follow us:

SERVICES

LINKS

FREE CONSULTATION

Goldenblatt Law Firm SRA ref 669401. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Goldenblatt 2019